?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 在淄博家居装修之后,多久入住才不会受到甲醛的伤害Q?- 淄博匀亭装饰工E有限公?/title> <meta name="keywords" content="qq麻将番,qq麻将手机版下载官网,欢乐腾讯qq麻将下载" /> <link type="text/css" href="/template/yunting2017/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/yunting2017/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/yunting2017/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/yunting2017/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">淄博匀亭装饰工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">淄博店面装修</a>?a href="/supply/">淄博工作室装?/a>?a href="/news/">张店装修公司</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30932/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20180919093448.png" alt="淄博匀亭装饰工E有限公? width="195" height="70" /></div> <div class="menu font_w fs14 fr tac"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow" class="firstLink"><span>首页</span><em></em></a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow" class="firstLink"><span>走进我们</span><em></em></a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow" class="cur firstLink"><span>新闻资讯</span><em></em></a></li> <li class="navPro"> <a href="/supply/" rel="nofollow" class="firstLink"><span>产品中心</span><em></em><i></i></a> <dl class="pa"> <dd><a rel="nofollow" href="/zbbgszx/">淄博办公室装?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/zbdmzx/">淄博店面装修</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/zdgz/">张店家装</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/al/">案例中心</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="firstLink"><span>服务和支?/span><em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" class="firstLink"><span>联系我们</span><em></em></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180928091701.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180928091711.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180108041650.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a rel="nofollow" href="/zbbgszx/">淄博办公室装?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zbdmzx/">淄博店面装修</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zdgz/">张店家装</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/al/">案例中心</a></li> </ul> <div class="asideCotact mt15 font_a fs20 clearfix"> <h2 class="fl"><img src="/template/yunting2017/images/tel.png" /></h2> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">全国服务热线</span> <p>0533-2800077</p> </h3> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs16 fb">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/xwzx/">公司新闻</a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">在淄博家居装修之后,多久入住才不会受到甲醛的伤害Q?/h1> <h3 class="tac"><span>来源Q?a href='http://www.tnrga.tw/news/107.html'>http://www.tnrga.tw/news/107.html</a></span><span>发布旉Q?018-08-14</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><p class="MsoNormal"> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">很多Z的新房一装修完,很多人就恨不得马上拎包入住了Q但?/span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">入住之前Q有些事情你必须要了解一?/span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">!</span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">Z全家人的健康Q在装修的过E中需要用健L保的材料Q但是在一般装修公司在装修的过E中Q都不会l大家提供材料的环保证明Q不q业L可以要求装修公司提供的材料的国家验标准证书的?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">在装修的q程中用的Ҏ、涂料、木ѝ胶合板{材料,多多少都含有甲醛、}气、乙烯等有害气体Q虽然一D|间气味会消失Q但是甲醛是没有味道的,装修材料内还是会D留许有害气体Q那么问题来了,装修的房子多久才可以入住呢?</span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">新装修的房子多久可以入住Q?/span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">通风旉臛_要在</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">5-6</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">个月</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">Q条件允许的话,装修之后能过一个夏天,因ؓ夏日气温高,是甲醛等有害气体释放的高峰期</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">Q入住新房子量要避开夏季Q如果是安有老h、孩子或者孕妇,一定要装修完成</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">1</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">q之后在入住。孕妇尤其要注意Q怀?/span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">3</span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">个月的孕妇需要特别注意,q是胎儿发育最重要的时期,q时候吸入有x体,不仅会损伤胎儿,q母体都会受到损伤?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">淄博家居装修十分靠谱的公?/span><span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;">——淄博匀亭装饰工E有限公司,使用高品质材料,让您的家成ؓ您温馨的港湾Qؓ您的健康保驾护航?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:SimSun;line-height:2;color:#000000;font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20180814/20180814160124_7409.jpg" alt="淄博家居装修" width="500" height="375" title="淄博家居装修" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal"> <span></span> </p></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="108.html">装修后没有味p入住吗?老师傅说出真?/a></div> <div>下一?<a href="106.html">老房子的可以使用q些材料Q好看还高?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d7%cd%b2%a9%bc%d2%be%d3%d7%b0%d0%de'>淄博家居装修</a>,<a href='/key.aspx?k=%d7%cd%b2%a9%b5%ea%c3%e6%d7%b0%d0%de%bc%db%b8%f1'>淄博店面装修h</a>,<a href='/key.aspx?k=%d7%cd%b2%a9%b5%ea%c3%e6%d7%b0%d0%de'>淄博店面装修</a>,</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/113.html">淄博店面装修Q绿植摆对了Q清新空气事半功?/a><span>2018-10-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/112.html">无醛装修正确打开姿势在这?/a><span>2018-10-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/108.html">装修后没有味p入住吗?老师傅说出真?/a><span>2018-08-22</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/107.html">在淄博家居装修之后,多久入住才不会受到甲醛的伤害Q?/a><span>2018-08-14</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb fs22">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="artiPro mt15 clearfix fs16 font_w"> <ul> <li> <h4><em></em><a rel="nofollow" href="/supply/13.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30932/201710280950345173093282279.jpg?path=www.tnrga.tw/uploads/cp/201710280950345173093282279.jpg" width="298" height="214" /></a></h4> <h3> <span class="db">Kofan厅</span> <a rel="nofollow"href="/supply/13.html">详情</a> </h3> </li> <li> <h4><em></em><a rel="nofollow" href="/supply/12.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30932/201710280931541263093291078.jpg?path=www.tnrga.tw/uploads/cp/201710280931541263093291078.jpg" width="298" height="214" /></a></h4> <h3> <span class="db">古典气质?/span> <a rel="nofollow"href="/supply/12.html">详情</a> </h3> </li> <li> <h4><em></em><a rel="nofollow" href="/supply/11.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30932/201710280909252203093258755.jpg?path=www.tnrga.tw/uploads/cp/201710280909252203093258755.jpg" width="298" height="214" /></a></h4> <h3> <span class="db">工业风发型社</span> <a rel="nofollow"href="/supply/11.html">详情</a> </h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot tac"> <div class="ftNav fs14"> <div class="wfixed"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a>| <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a>| <a href="/news/">新闻资讯</a>| <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/contact/"rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/sitemap.html" title="|站地图" rel="nofollow">|站地图</a>| <a href="#" rel="nofollow">q回剙</a> </div> </div> <div class="bottom wfixed tac"> <p>Copyright© www.tnrga.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 淄博匀亭装饰工E有限公?nbsp;   技术支持:北斗{划 范经?18953389757</p> <p>张店家装公司哪家好?设计定制多少钱?淄博装修公司怎么P诚信公司专业提供淄博办公室装修、淄博餐馆装修、张店家庭装修、淄博写字楼装修{服务报PƢ迎来电咨询Q?/p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/zibo.html" title="淄博" target="_blank" >淄博</a></b></p> <div style="width:530px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-10-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">鲁ICP?7037635?1</a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273480693'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s22.#/z_stat.php%3Fid%3D1273480693%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/yunting2017/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> window.onload = function() { $(".menu li a.firstLink").each(function(){ var menuW = $(this).outerWidth()+$(this).find("span").text().length*14; var menuH = $(this).height(); $(this).find("em").css({"width":menuW,"height":menuH}); $(this).parent().find("dl").css("width",menuW); $(this).css("width",menuW-$(this).outerWidth()); $(this).hover(function(){ if($(this).hasClass("cur")){ } else { $(this).find("em").css("height",menuH).stop().slideDown(300); } },function(){ if($(this).hasClass("cur")){ } else { $(this).find("em").stop().slideUp(300); } }); }); }; $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".insPro .type a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".menu li.navPro").hover(function(){ $(this).stop().addClass("navProH"); $(this).stop().parent().find("dl").fadeIn(300); },function(){ $(this).stop().removeClass("navProH"); $(this).stop().parent().find("dl").fadeOut(300); }); $(".menu li.navPro dl").hover(function(){ $(this).parent("li").find("a.firstLink").addClass("proBack"); },function(){ $(this).parent("li").find("a.firstLink").removeClass("proBack"); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/yunting2017/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".artiPro li").hover(function(){ $(this).find("em").hide(); $(this).find("h3").stop().animate({"right":"-135px"},500); },function(){ $(this).find("em").show(); $(this).find("h3").stop().animate({"right":"0px"},500); }); }) </script> <a href="http://www.tnrga.tw/">qq齫16ô</a> <a href="http://www.tmdqxyp.cn">ǻͼ</a> <a href="http://www.oultrb.icu">ôѡ</a> <a href="http://www.dagdxh.icu">ôʱʱȺú</a> <a href="http://www.wuanyj.icu">ʱʱطƱ</a> <a href="http://www.vjfwwp.icu">㽭20ѡ5</a> <a href="http://www.okfccp.icu">3d012·ƴС</a> <a href="http://www.fhecax.icu">bet365</a> <a href="http://www.yxlgjx.icu">ʷ¼</a> <a href="http://www.hrtijh.icu">ͼ</a> <a href="http://www.hvqcyu.icu">2ǧѪ10Ҫ</a> <a href="http://www.ebolgs.icu">pk10ʽ</a> <a href="http://www.kedglc.co">츣ʻФ</a> <a href="http://www.iafxjk.icu">Ʊڷɿ</a> <a href="http://www.pjmqoa.icu">ʱʱʿ</a> <a href="http://www.zmgcpft.com.cn">ʱʱ˶</a> <a href="http://www.jovgby.icu">ֻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>